Политика за защита на личните данни

Относно: Използването на интернет страницата

www.tryavna-ultra.com

В сила от 25.05.2018 г.

Последно изменена на25.05.2018 г

Извършвайки дейността си, Сдружение“Ай рън”, ЕИК 176819028, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9004, ул. „К.Иречек“ 3, ет.3, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

 

Тази интернет страница www. irun.bg се притежава от Сдружение “Ай рън“ и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ай рън се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ай рън не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Ай рън“ не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ай рън събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Сдружението за изпълнение на предоставяните услуги. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни; управление на Вашата статистика при участия в организирани от Ай рън мероприятия; когато е необходимо при застраховане; при онлайн плащания. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Ай рън.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Ай рън може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Ай рън и предоставяте информация на Сдружението.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,  онлайн плащане на такса участие, сключване на договор за парньорство – имената Ви; електронния Ви адрес;
 2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 3. Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура/плащане, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните плащания;
 4. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта, история на покупките и търсенията Ви;
 5. За поддържане на Вашите спортни дейности: електронен адрес, дата на раждане, данни за пол, практикувани спортове

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни Ай рън са:

 1. Дейности по управление на:
  1. Данни за целите на изпълнение на направена заявка за участие в наше мероприятие;
  2. Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
  3. Осчетоводяване и фактуриране на плащане на такса участие на основание законовото ни задължение затова;
 2. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
  1. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 3. Маркетинг дейности на Сдружението на основание дадено съгласие.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения, свързани с регламент, програма, промени, условия за участие в някое от организираните от нас мероприятия.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с членовете и потребителите на Сдружение Ай рън.

Ако участвате в събития, томболи, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от Ай рън и за целите на:

 1.   Организиране на спортни събития и регистрация за участието ви на основание съгласието Ви.
 2.   Въпроси, отправени към нас, свързани с предоставяне на услуги, съпътстващи дейности, на основание съгласието Ви;

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Ай рън  използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват от Ай рън?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

 1. Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на  профила си и поддържат възможна идентификация през цялото търсене;
 2. Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, плащания и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо услугите, които най-много Ви интересуват;
 3. Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате информация от Ай рън на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Ай рън не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Ай рън не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи Ай рън може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Сдружението или помагат на Ай рън в маркетинга към членовете ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които Ай рън споделя информация за Вас с трети лица – доставчици и подизпълнители, Сдружението има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Ай рън да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Ай рън не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. Ако възникне ситуация е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Сдружение Ай рън  и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Ай рън, гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружение Ай рън предприема предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн регистрацията използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Екипът на Ай рън се задължава да опазва поверителността на информацията Ви, както и да спазва всички организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които Сдружение Ай рън споделя информация за Вас с трети лица – има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Период на съхранение на лична информация

Личната Ви информация се пази за период от 10 години, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако за целите на предлаганите услуги не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТНОСТНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Ай рън, Вие имате право по всяко време:

 1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Ай рън;
 2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Ай рън;
 3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на онлайн информация и други маркетингови комуникации и др.;
 7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на онлайн информация и други комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение контакт форма.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако по някаква причина това се е случило, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Ай рън, свържете се с нас. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Ай рън, моля свържете се с нас: контакт форма

       

Organizer:

 
iRun.bg

Europe Trail Cup

 
ETC

Sponsors

 
biofresh_logo aurubis_greybg pharmacy366Pirin HillAqua Bellamaxdynamicselvicorosuragan.bg doppelherz Running Zone

With the support of:

 
simaro Top Print Hotel Panorama moretonet SWAT